Expertise met Infrarood thermografie.

Zonnepanelen met een defect hebben een ongewenste grote invloed op de opbrengst van de zonnepanelen. Onlangs is in het nieuws gekomen, dat er altijd een bepaald percentage van de zonnepanelen een defect vertoont (1 op de 20).  Dus zelfs bij net geïnstalleerde zonnepanelen bestaat de mogelijkheid dat vijf procent van de zonnepanelen defect is, dat geldt dus ook voor systemen die al langer op het dak liggen.

Het gaat hierbij niet alleen om zonnepanelen, die op grote schaal in landen zoals China worden geproduceerd, maar net zo goed om in Duitsland geproduceerde zonnepanelen of in Engeland geproduceerde zonnepanelen.
Bij de installatie moet de installateur de flashtesten van de panelen erbij leveren. In deze flashtesten staan de serienummers van de panelen die bij u gebruikt zijn. De flashtest toont aan wat het vermogen van het paneel is en of dat deze goed is bevonden.
 
Dat maar liefst tot vijf procent van de zonnepanelen al bij voorbaat een defect vertoont, heeft te maken met de slechte afwerking van de lasnaden (busbanen). Slechte lasnaden kunnen namelijk voor energieverlies zorgen en dat kan als een defect aan de zonnepanelen worden beschouwd. Overigens is het afgezien van de slechte lasnaden ook mogelijk dat er andere defecten aan de zonnepanelen kunnen ontstaan. Als in de productie van het paneel geen rekening gehouden wordt met de tolerantieverschillen van de cellen, krijg je al hotspots in het paneel. Als een cel minder presteert dan de overige cellen, dan presteert het paneel net zoveel als de minste/slechtste cel. (Dus u heeft al productieverlies bij het begin van uw productie.) 

Wilt u weten of uw zonnepanelen 100% in orde zijn of heeft u twijfels of uw huidige installateur niet alles volgens de regels heeft gemonteerd, dan kunt u ons in schakelen voor een expertise controle aan uw installatie met een warmtebeeldcamera om de zonnepanelen te controleren op defecten.

Zie hieronder het interview van mevr v/d Akker bij het programma Genzeloos wonen.
Bekijk hieronder hoe los de installatie ligt bij mevr. v/d Akker.