Efficiënter dan een HR ketel.

Warmtepompen (airco) werken op elektriciteit. De hoeveelheid benodigde energie is veel lager dan die van een gasgestookte HR-ketel, waardoor het rendement gunstiger is. Dat rendement staat op warmtepompen genoteerd, achter de aanduiding COP.

COP staat voor Co-ëfficiënt Of Performance. Achter COP staat altijd een getal. Dat geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid warmte die de warmtepomp afgeeft en de hoeveelheid energie die de installatie nodig heeft om te pompen en dergelijke. Een COP van 1 betekent dat de warmtepomp net zo veel warmte afgeeft als hij aan energie opmaakt. De huidige generatie warmtepompen heeft een COP tussen 4 en 6. Bij een COP van 4 geeft de warmtepomp vier maal zoveel warmte af als het nodig heeft; het rendement is dan 400 procent.

Voor een volledige vergelijking met een HR-ketel, moet ook het elektriciteits- of gasverbruik voor de warmtepomp worden meegewogen. Elektriciteit wordt opgewekt door verbranding van kolen en gas. Bij die productie gaat zestig procent van de energie verloren in restwarmte. Elektriciteitsproductie heeft dus een rendement van 40 procent. Een elektrische warmtepomp duikt onder het energieverbruik van een gasgestookte HR-ketel (rendement 100 procent), als die een COP heeft van minimaal 2,5. Want 2,5 maal 40 procent (elektriciteitrendement) is 100 procent!