Werking Infrarood paneel.

Een infrarood verwarming is een mobiele of vaste verwarming die naast hoofdverwarming ook bijzonder geschikt is voor tijdelijke- en extra bijverwarming.
Infrarood verwarming is stralingsverwarming die onder de directe verwarming gerekend kan worden. Net zoals de zon geeft de straling een directe en prettige warmte af.

Door zijn werking is een infrarood verwarming in staat snel warmte af te geven die eventueel lokaal kan worden ingezet. Aan onze infrarood verwarming worden speciale voordelen als efficiente verwarming toebedeeld.

In combinatie met duurzaam opgewekte stroom geldt Infrarood verwarming als milieuvriendelijke verwarmingsmogelijkheid.

Het principe van infraroodstralen.
Zoals de meeste lichtbronnen horen ook infrarood stralen tot de thermische stralen. Het werkingsprincipe van infrarood verwarming is vergelijkbaar met de natuurlijke werking van de zon. Als de elektromagnetische golven van het infrarood op een object stuiten, wordt een deel van de energie omgezet in warmte. Daarbij hangt de afgifte en opname van de warmte af van de soort en de samenstellingvan het object.

Infrarood verwarmingen zijn directe verwarmingen, ze verwarmen door hun straling direct. Warmtedragers zijn vaste stoffen, zoals muren, vloeren, dekens, objecten en personen in de ruimte. Deze geven ook weer een deel van hun warmte aan de omgeving af en fungeren zo ook als secondaire warmteafgever.

Infraroodstralen verwarmen de lucht in hun omgeving maar in beperkte mate, dit ligt aan de ontbrekende luchtweerstand. In tegenstelling tot de convectieverwarming zoals radiatoren of kachels, veroorzaken infrarood verwarmingen geen noemenswaardige luchtstromingen.

Verwarmen met infraroodtechniek.
Elektrische infrarood verwarmingen zetten stroom om in warmtegolven. Het vermogen van infrarood verwarming wordt in Watt aangegeven. Het vermogen van de meest voorkomende infrarood panelen ligt tussen de 100 en 2000 Watt. Voor gebruik in zeer hoge omgevingen zoals bijvoorbeeld een bedrijfshal zijn er echter ook systemen die een vermogen hebben van 6000 watt of meer.

Infraroodstralers zijn er in licht- en donker stralingssystemen. Lichtstralingssystemen gloeien op en kunnen zeer hoge temperaturen op kleine oppervlakken bereiken. Meestal is er bij een dergelijke systemen een zichtbare verwarmingsstaaf of verwarmingslamel die door een gaas is afgedekt om gevaar voor brand of verwondingen te voorkomen. Deze systemen worden veel ingezet in hoge loodsen en voor het verwarmen van bijvoorbeeld werkplekken in een bedrijfshal.

Donkerstraal systemen hebben en een variabel uitvoerbaar stralingsoppervlak en zijn vaak uitgevoerd als een infraroodpaneel. Deze panelen zijn er in uitvoeringen met glas, metaal of aluminium en verkrijgbaar in vele designs. Iinfrarood verwarming is zeer geschikt voor het verwarmen van woonkamers en bijvoorbeeld een kantoor ruimte.

Afhankelijk van de uitvoering, gewenste temperatuur en efficiëntie hebben infraroodpanelen een oppervlakte temperatuur van 95 tot 150 graden Celsius. De beschermlaag of afwerking van het verwarmingsoppervlak heeft daarbij geen invloed op de werking maar wel op de warmtegeleiding. Er zijn ook infrarood verwarmingen met een lagere paneeltemperatuur dan 95 graden, in dit geval spreekt men van een elektrisch warmtepaneel. Deze panelen hebben een aanzienlijk hoger energieverbruik dan een echte infrarood verwarming. Let daar dus op als u zich orienteert op infrarood verwarming.

Doeltreffendheid en efficienty.
De doeltreffendheid van infrarood verwarming wordt door het gebruikte materiaal van het afstralings oppervlak niet beinvloed. Wel is dit van belang voor de interne thermische geleiding van het paneel die samenhangt met de opwarmtijd van het oppervlak.

Hoe snel het oppervlak opwarmt hangt hierbij uiteraard af van het gebruikte materiaal. Glas is bijvoorbeeld een langzamere warmtegeleider dan bijvoorbeeld metaal, glas neemt echter meer warmte op dan metaal. Wat inhoud dat het bij een paneel met een glas afwerking langer duurt voordat het oppervlak op volle afstraal temperatuur is. Een degelijk paneel heeft als voordeel dat het vervolgens langzamer afkoelt. Dit effect is met name van belang bij de bepaling van het gewenste comfort.