Toshiba Estia lucht-water warmtepomp.

Het Estía-systeem kan met slechts 1 kWh aan opgenomen energie een verwarmingsenergie produceren van 4-5 kWh. Het Estía-systeem is een totaalsysteem waarmee, op 2 temperatuurniveaus, warm water gemaakt wordt voor ruimteverwarming en voor tapwater. Bovendien kan het systeem ook, in de (Warme) zomermaanden, door de koelfunctie een comfortabel binnenklimaat realiseren. (Top koeling)

Het Estía-systeem maakt grote besparingen. Het is het verwarmings- en koelsysteem van de toekomst!
Een stap voorwaarts in de reductie van luchtvervuiling en CO2 is emissie mogelijk en de beproefde Toshiba-kwaliteit garandeert een hoge mate van betrouwbaarheid en lange levensduur.
Toshiba-ingenieurs hebben de afgelopen jaren vele innoverende oplossingen ontwikkeld en gepatenteerd, zoals de twin rotary DC compressor en een elektronische regelmodule waardoor grote energiebesparingen zijn te realiseren.

Hoogst energetisch rendement in de markt een COP van 4,88* Een systeem met diverse mogelijkheden. De juiste temperatuur op het juiste moment. Met het hoogste rendement in dit marktsegment levert het Estía-lucht-water-warmtepompsysteem meer verwarmingsenergie met minder energieverbruik.
Estía past alleen hoogwaardige componenten en materialen toe, wat mede bijdraagt aan de totale energiebesparingen. Met het invertersysteem van Toshiba levert het Estía-warmtepompsysteem alleen dat verwarmingsvermogen dat gevraagd wordt en verbruikt hierbij ook niet meer energie dan nodig is.
Tevens wordt de warmwatertemperatuur geoptimaliseerd omdat rekening wordt gehouden
met de buitentemperatuur. Bij een hogere buitentemperatuur produceert het lucht-watersysteem automatisch een lagere watertemperatuur om zodoende te anticiperen op de lagere verwarmingsbehoefte. Dezelfde regellogica wordt toegepast bij een lagere buitentemperatuur waarbij een grotere verwarmingsbehoefte is vereist. Met deze weersafhankelijke regeling wordt de hoogste graad van comfort bereikt.
Het systeem met zijn geavanceerde regeling heeft een zeer gunstige uitwerking op het milieu door de gereduceerde CO2-uitstoot; en uiteraard een gunstig effect op uw elektriciteitsrekening.

Wij passen altijd een buffervat (100L) toe in het systeem met een A-label transportpomp.

Voordelen buffervat:
" Hydraulische scheiding tussen primaire warmtepomp warmwaterproductie en secundaire afgifte voor vloerverwarming en andere warmafgifte systemen.
" Altijd een optimale waterhoeveelheid over de warmtepomp ondanks waterzijdige weerstand van het afgiftesysteem. Wijzingen in het secundaire watercircuit voor een optimaal rendement en bedrijfszekere werking. (Geen flow storingen)
" Altijd genoeg waterhoeveelheid (Warmwater) voor opvang van de ontdooicyclus

Klik hier voor onze montage film van een Toshiba Estia.

Klik hieronder voor de introductie film van Toshiba Estia.