Geen woorden maar daden: wat we dagelijks doen voor een duurzamere zonne-energiesector

Als ondertekenaar van het United Nations Global Compact (UN GC) en ondersteuner van de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's), loopt Maxeon voorop in duurzaamheid van zonne-energie. Ons motto ‘Powering Positive Change ™’ bepaalt onze benadering van duurzaamheid en onze als eerste in de industrie behaalde groene referenties voor onze panelen en LEED-gecertificeerde faciliteiten zijn een bewijs van onze inzet.

Maar wat betekent dat voor onze klanten?

Het betekent dat we bij Maxeon investeren in grensverleggende zonnetechnologieën om efficiënte, duurzame panelen te ontwikkelen die langer meegaan. Wij willen zonnepanelen maken die net zo schoon zijn als de energie die ze opwekken. Onze panelen zijn niet alleen toonaangevend in de branche voor wat betreft rendement en betrouwbaarheid, we doen er ook alles aan om ze op de meest duurzame manier te produceren.

Het betekent verder dat we langetermijndoelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid hebben verankerd in onze dagelijkse activiteiten, want we willen geen woorden, maar daden.

Een circulaire economie creëren voor de zonne-energiebranche

Hoewel we de grenzen van zonnetechnologie blijven verleggen en blijven investeren in R&D om voortdurend te innoveren, blijft één ding onveranderd: onze inzet voor duurzaamheid.

Centraal daarbij staat onze gedrevenheid om een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van een circulaire economie voor de zonne-energiebranche. Bij de productie van onze zonnepanelen streven we ernaar om materialen optimaal te benutten en zo lang mogelijk in gebruik te houden, waarbij we erop letten dat ze geschikt zijn voor recycling, zodat er zo min mogelijk afval ontstaat. Deze aanpak is ook een essentieel onderdeel van de transitie naar duurzame energie.

We willen als koploper optreden bij het creëren van een circulaire economie in de zonne-energiebranche door een circulaire aanpak te integreren in onze activiteiten en het ontwerp van onze producten. We zijn ook het eerste bedrijf in de branche dat de Cradle-to-Cradle-certificering en de Landfill-Free-certificering van de NSF heeft ontvangen, en de eerste en enige fabrikant van zonnepanelen die openheid geeft over de onderdelen van panelen via het Declare-label van het International Future Institute.

Wij benaderen duurzaamheid met grote nauwkeurigheid. Daarom stellen wij realistische doelen en meten wij onze energie- en emissieresultaten, waterbeheer en afval. Wij zetten ons in om ons waterbeheer en onze afvalrecycling tegen 2030 met respectievelijk 5% en 10% te verbeteren. Wij zullen alles in het werk stellen om Maxeon's gebruik van hernieuwbare energiebronnen op locatie te maximaliseren en werken aan het verbeteren van onze energie-intensiteit per locatie en productlijn.

In het kader van ons doel om nog transparanter te zijn over onze duurzaamheidsdoelen en onze voortgang, gaan we een schatting maken van de koolstofvoetafdruk van ons bedrijf, net zoals we al deden voor de energieterugverdientijd van onze zonnepanelen.

Meting van onze voortgang op het gebied van duurzaamheid

Dankzij onze manier van werken en onze doelstellingen hebben we al meer dan een miljoen klanten geholpen om een positieve impact op de wereld te hebben door over te stappen op zonne-energie.

Terwijl we werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze activiteiten, willen we bovendien een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde transitie naar schone energie door onze klanten in staat te stellen hun doelstellingen voor wat betreft emissiereductie te behalen. In ons Duurzaamheidsrapport 2021 leest u hoe Maxeon het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties benut om doelen te bepalen, acties te definiëren en duurzaamheidsprestaties te publiceren.

 

Bent u op zoek naar zonnepanelen? Zo maakt u de meest duurzame keuze voor uw huis

Nieuw onderzoek toont aan dat SunPower Maxeon-panelen een betere terugverdientijd hebben dan andere technologieën

Kiezen voor zonne-energie is een van de meest milieuvriendelijke beslissingen die u kunt nemen. De duurzame voordelen van het verlagen van koolstofuitstoot en energie-onafhankelijkheid zijn bekend. Maar zijn alle zonnetechnologieën gelijk als het gaat om hun ecologische voetafdruk?

Om de werkelijke impact van een zonnepaneel op onze planeet inzichtelijk te maken, moeten we kijken naar de gehele levenscyclus van het product: van de winning van grondstoffen, transport en gebruik tot de afvoer ervan aan het einde van de levensduur. Eén manier om de impact tijdens de levenscyclus te meten is door te kijken naar de 'energieterugverdientijd' (EPBT, energy payback time).

Laat u niet afschrikken door de enigszins onduidelijke afkorting EPBT. Inzichtelijk maken hoeveel energie een zonnepaneel tijdens de gegarandeerde levensduur gebruikt (en produceert) is een van de manieren om verschillende zonnetechnologieën eerlijk te vergelijken.

Wat is EPBT of energieterugverdientijd?

EPBT geeft simpelweg aan hoeveel tijd een duurzaam energiesysteem nodig heeft om net zoveel energie op te wekken als is gebruikt voor de productie en het gebruik ervan. Dit is iets anders dan de economische terugverdientijd; hiermee wordt aangegeven na hoeveel tijd een investering is terugverdiend.

EPBT wordt meestal uitgedrukt in jaren voordat de energie is 'terugverdiend' die een zonne-energiesysteem tijdens de levensduur gebruikt. Omdat de gehele levenscyclus van het zonnepaneel wordt meegenomen, wordt EPBT algemeen geaccepteerd als eenheid voor het meten van de impact van een zonnepaneel op de aarde.

Nieuw onafhankelijk onderzoek toont aan dat de EPBT van de SunPower Maxeon serie uitstekend is

Een vergelijking van de EPBT van zonnepanelen levert grote verschillen op, aldus een nieuw onafhankelijk onderzoek van het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). Een residentieel daksysteem van 8 kWp met Maxeon modules dat in Frankrijk is geïnstalleerd, heeft een EPBT die 28% lager is dan een systeem met PERC-technologie - de technologie die tegenwoordig gangbaar is.

Dit wil zeggen dat er in vergelijking met alternatieve systemen 28% minder tijd nodig is om de gebruikte energie gedurende de levensduur van het systeem "terug te verdienen". Het systeem met Maxeon panelen behaalt het EPBT-voordeel vooral door het hogere rendement van Maxeon panelen en de lagere energiebehoefte bij de productie van het paneel. Al bij het ontwerp van het paneel werd gezocht naar manieren om de nodige energie zuiniger te maken.

Onderzoekers ontdekten dat de energie die nodig is om Maxeon-zonnepanelen te produceren, inclusief recyclingwinsten, kan worden gecompenseerd door de hoeveelheid energie die ze in 3 maanden tot minder dan een jaar produceren.

Na de eerste maanden zorgt een Maxeon-zonnepaneel gedurende 39 jaar of langer voor milieuvoordelen, vooral als wordt meegeteld dat Maxeon-technologie de potentie heeft om langer te presteren dan de toonaangevende 40 jaar garantie van het paneel.

Als u op zoek bent naar zonnepanelen, is het belangrijk om te kijken naar alle maatregelen die de fabrikant heeft genomen om het systeem bij u af te leveren, van de materialen in de zonnepanelen tot de uiteindelijke afvoer ervan vele jaren later. Net zoals u let op de ingrediënten van levensmiddelen of cosmetica en kijkt of de verpakking kan worden gerecycled (of niet), moet u uw installateur vragen waarvan uw panelen zijn gemaakt en of ze aan het einde van de levensduur kunnen worden gerecycled.

Maxeon-panelen ondergaan een strenge beoordeling van het Cradle-to-Cradle Institute op het gebied van veiligheid van materiaal, hergebruik van materiaal, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoord gebruik van water en sociale rechtvaardigheid, en hebben de certificering Silver. Alle onderdelen die bij de samenstelling ervan zijn gebruikt, zijn vermeld en geregistreerd onder het Declare-label. Dit is gunstig voor recycling en voorkomt dat gebruikte panelen op de vuilstort terechtkomen. We werken op lokaal niveau samen met recyclingexperts in de landen waar we actief zijn.

In de race tegen klimaatverandering kunnen individuele inspanningen helpen om stap voor stap concrete voortgang te boeken. Als het om energie gaat, is het absoluut noodzakelijk dat de zonnepanelen die u kiest even duurzaam zijn als de energie die ze opwekken.