Klik op het logo voor de brochures

De Omvormer

Wat doet een Omvormer.

Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Uw electriciteitsnet wordt gevoed met wisselstroom. De taak van de omvormer is om de gelijkstroom uit de zonnepanelen te transformeren naar wisselstroom. Tevens wordt de geleverde wisselstroom gesynchroniseerd met de netfrequentie (50 Herz). Dit is allemaal nodig om het vermogen van de zonnepanelen "op" het net te zetten zodat het verbruikt kan worden. Als de netfrequentie ontbreekt (bij uitval of als er een zekering in de meterkast doorslaat) schakelt de inverter zichzelf uit.
Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken "zoekt" de omvormer voortdurend naar het punt waarbij het product van paneelstroom en -spanning maximaal is. Dat wordt wel het 'Maximum Power Point' (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel verandert. Een omvormer is dus altijd voorzien van een of meer MPP-trackers.

Wat is een MPP-tracker?

Een MPP-tracker zorgt ervoor dat de PV-omvormer altijd op het optimale vermogenspunt wordt gebruikt. Wanneer de PV panelen via een MPP tracker wordt aangestuurd, kunnen deze het bij een bepaalde zonne-instraling beschikbare vermogen zo goed mogelijk benutten.

MPP-tracker i.c.m. String PV-panelen.

Om meer panelen tegelijk aan te sluiten op een omvomer is het mogelijk panelen in serie te schakelen. Dat noemen we een string panelen. De omvormer 'ziet' zo'n string als 1 groot paneel. Op de wat grotere omvormers kunnen zelfs meer strings worden aangesloten. Heeft de omvormer maar 1 MPP tracker dan moeten typen en aantal panelen van die verschillende strings gelijk zijn. Heeft de omvormer meer MPP trackers, dan hoeven de strings niet gelijk te zijn. Het voordeel van het stringconcept is dat de kabelverliezen kleiner worden en er voor meer panelen maar een omvormer nodig is. Het grote nadeel is dat de string net zo goed presteert als het slechtste paneel. Als er in de string een paneel is dat beschaduwd wordt of vervuild raakt, dan heeft dat gevolgen voor de hele string (minder opbrengst).

Omvormer met een MPP tracker en meer string-aansluitingen.
Voor dit gangbare type omvormers is het heel belangrijk dat de verschillende strings gelijke orientatie en hellingshoeken hebben. Zo niet, dan zullen de stromen in de verschillende strings ongelijk zijn waardoor de MPP tracker geen eenduidig MPP kan vinden. De opbrengsten van het complete systeem zullen daardoor lager uitvallen. De micro omvormer van Enphase hebben hier geen last van omdat deze per paneel de MPP meet.

MPP-tracker per paneel (micro-omvormer)

De prestatie van alle panelen zijn nu afzonderlijk, dus de maximale prestaties uit uw zonnepanelen. Elk paneel krijgt een eigen omvormer met MPP-tracker. Hierdoor hebben de andere panelen geen last, als er één paneel in de schaduw komt door bijvoorbeeld een dak doorvoer.

Opbrengst

Het monitorings portaal geeft exact aan hoeveel energie de zonnepanelen opwekken en het verbruik van de woning op dat moment. De installatie levert de zonnestroom terug aan het elektriciteitsnet. Als je meer stroom gebruikt dan je levert, betaal je daarvoor. Als je meer stroom levert dan je nodig hebt, levert dat natuurlijk geld op.

De installatie wendt de opgewekte elektriciteit eerst aan voor eigen gebruik. Alles wat ‘over’ blijft, stroomt het elektriciteitsnet in. Hiervoor krijg je een vergoeding van je energieleverancier die even hoog is als het kWh-tarief dat je betaalt. In het algemeen hanteren de energieleveranciers hierbij de volgende voorwaarden:

- kleinverbruiksaansluiting (3 x 80A).
- de elektriciteitsmeter moet geschikt zijn voor teruglevering en de teruglevertelwerken moeten geactiveerd worden door de netbeheerder, de teruggeleverde elektriciteit wordt automatisch met je verbruik verrekend.

 
Facebook
webdesign: copart/trendo | 2012 copyright dsa
Enphase klein site 2 enphase klein site enphase klein site 3 IQ7-microinverter-transparent-web 5jaargarantie-8885a-26ac-4f9f-8cca-b912d7b59f0e