Brandweer en zonnepanelen.


Zonnepanelen zijn bij een brand is gevaarlijk voor de brandweer. Dat staat in een memo van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), dat onder meer richtlijnen opstelt voor de brandweer.

Ook als de elektriciteit via de hoofdschakelaar bij een brand wordt uitgeschakeld, blijven de panelen via de bedrading spanning leveren. Door de hoge voltages lopen brandweerlieden het gevaar te worden geëlektrocuteerd als ze de brand met water proberen te blussen.

Een zonnepaneel laadt op wanneer het licht opvangt, ook als de elektriciteit is uitgeschakeld. Zonnepanelen geven daarom ook stroom af ook als de omvormer uit staat.

Volgens de directiesecretaris van het NIFV, Lex Schruijer, moeten brandweerlieden uitkijken als ze zonnepanelen blussen. Toch relativeert hij het risico van de zonnepanelen: "Brandweermensen moeten met veel risico's rekening houden tijdens het blussen en dit is er één van." (bron nu.nl)

In Nederland zijn er al 31 branden geweest met zonnepanelen die in brand stonden, maar in België kon de brandweer recent met moeite een huis blussen, omdat er zonnepanelen op het dak lagen. U wilt ook immers dat de brandweer zijn best doet om uw huis te blussen en natuurlijk ook de veiligheid van de brandweer lieden.

De Enphase omvormers zorgen er direct voor dat de spanning van de zonnepanelen laag wordt gehouden als de spanning van de omvormers eraf is, zodat dit geen gevaar is voor mens en dier.

De brandweer kan met Enphase micro-omvormers veilig blussen.