Onderhoud

Geen onderhoud geen Garantie

99 % van de zonnepaneelfabrikanten hebben expliciet in hun garantiebepalingen voorgeschreven dat preventief onderhoud van de zonnepanelen noodzakkelijk is om aanspraak te maken op de garantie op de fabrikant. Dit is volledig te vergelijken met je auto, om aanspraak te kunnen maken op de garantie gaan we er regelmatig mee naar de garage voor een onderhoud.

Een van dé bekenste zonnepaneelfabrikanten ter wereld is alom bekend geworden dankzij de 25 jarige productgarantie die ze afleveren. DSA Klimaat- & Energiebeheer juicht dit initiatief toe en heeft zelf ook nood aan hoogwaardige producten op de markt, echter wenst het net dit geval te gebruiken om aan te geven dat 99 % van de fabrikanten zich verschuilen achter een paar stellingen die niet meer vertellen dan "geen onderhoud = geen garantie". 

Zie garantie voorwaarden.
LG garantie voorwaarden
Solarworld garantie

DSA Klimaat- & Energiebeheer  Servicecontract omvat:

ü  Inspectie;

ü  Storingsservice;

ü  Een van buitenkomende onheilendekking (inclusief diefstal);

ü  Vergoeding voor productieverlies;

ü  Om het jaar een Reinigingsbeurt;

ü  Geen voorrijkosten;

ü  Geen arbeidskosten in geval van schade als gevolg van een van buitenkomend onheil of diefstal.

Inspectie

 Om het jaar vindt ter plaatse inspectie plaats van de voor onderhoud opgegeven PV-systeem. Deze inspectie bestaat uit:

ü  Visuele inspectie op breuk van kabels en panelen, nazien op corrosie, loszittende kabels en bevestigingsmiddelen, verschuivingen van PV-installatie en nazien van rubbers en afdichtingen;

ü  Functionele inspectie: uitlezen van omvormer(s), string spanning check en opbrengstanalyse.

ü  Warmtemeting via infraroodcamera van de diverse componenten.

ü  Jaarlijks nemen wij telefonisch contact op om de opbrengsten te controleren en de spanningen van de panelen. Kunnen wij online monitoren dan controleren wij dit op deze manier.

Storingsservice

Gedurende de looptijd van het DSA Klimaat- & Energiebeheer  Servicecontract kunt u in geval van een storing contact opnemen met onze storingsservice onder telefoonnummer: +31(0)492-392963

Onder storingsservice wordt verstaan het verhelpen van storingen, betreffende:

ü  elke plotselinge en onvoorziene beschadiging van de zonnestroominstallatie door een van buitenkomend onheil (inclusief diefstal) ontstaan gedurende de looptijd van de het servicecontract;

ü  de directe financiële gevolgschade (productieverlies) door het niet functioneren van de installatie als gevolg van een beschadiging door een van buitenkomend onheil of diefstal;


Reinigingsbeurt

Om het jaar vindt op professionele wijze reiniging cq. schoonmaak plaats van de zonnepanelen en omvormer(s). Dit wordt tegelijkertijd gedaan met de inspectie.

U heeft de verplichting om opgemerkte disfuncties of schades te melden aan DSA Klimaat- & Energiebeheer  binnen 48 uur na ontdekking.

DSA Klimaat- & Energiebeheer zal al het mogelijke doen om een gemelde storing binnen 7 kalenderdagen na constatering en vaststelling te verhelpen.

 

Facebook
webdesign: copart/trendo | 2012 copyright dsa
2 5 1